21 Mart 2020 – 22:30 Cumhurbaşkanlığı kararıyla İcra-İflas-Takip İşlemlerinin Ötelenmesi

Cumhurbaşkanlığımız kararıyla yayınlanan bildiri:

Karar Sayısı:
Ekli “İcra ve İflas Takiplerinin Durdurulması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 330 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

İCRA VE İFLAS TAKİPLERİNİN DURDURULMASI HAKKINDA KARAR

MADDE 1- Çin Halk Cumhuriyetinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan COVID 19 salgın hastalığının Ülkemizde yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında; işbu kararın yayımı tarihinden 30/04/2020 tarihine kadar, nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere, yurt genelinde yürütülmekte olan tüm icra ve iflas takipleri ile bu takiplere ilişkin sürelerin durdurulmasına ve bu çerçevede taraf ve takip işlemlerinin yapılmamasına, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınmamasına ve ihtiyati haciz kararlarının icra ve infaz edilmemesine karar verilmiştir.

İcra ve iflas daireleri tarafından, daha önce satış günü ilan edilmiş mal veya hakların artırma gününün durdurma tarihleri içinde kaldığı durumlarda, bu mal veya haklar için 30/04/2020 tarihinden sonra yeni bir talep aranmaksızın satış günü verilir. Bu durumda satış ilanı sadece Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) İcra Malları Elektronik Satış Portalında yapılır.

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

21
Mar
2020

Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.
*